Bài Viết Mới

Dòng tiền dịch chuyển sang các tỉnh vùng ven tại TP HCM

Đánh giá về diễn biến đất nền vùng ven trong 4 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS...
Đọc Tiếp